Jump to content

Anunțuri

ANUNT procedura de incadrare – EE SUN PRO PV PP2

mart. 01, 2024

Nr. SPPB 334/29.02.2024                                                         

SEDIU TITULAR

      EE SUN PRO PV PP 2 SRL., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele:

  • Construire pare fotovoltaic 1″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud Timis CF403433, numar cadastral 403433; CF 403397, numar cadastral 403397; CF 403398, numar cadastral 403398- CF 403436, numar cadastral 403436; CF 403427, numar cadastral 403427, jud. Timis,
  • Construire pare fotovoltaic 2″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud Timis, CF 403437, numar cadastral 403437; CF 403429, numar cadastral 403429; CF 403428, numar cadastral 403428; CF 403402, numar cadastral 403402, jud. Timis, .
  • Construire pare fotovoltaic 3″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timis CF 403*509, numar cadastral 403509; CF 403456, numar cadastral 403456; CF 03432 Bum . r cadastra 403432; CF 403583, numar cadastral 403583; CF 403545, numar cadastral 403545, CF 403581, numar cadastral 403581; CF 403578, numar cadastral 403578; CF 403517, numar cadastral 403517, CF 403430, numar cadastral 403430, jud. Timis,
  • Construire pare fotovoltaic 4″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timis CF 403548, numar cadastral 403548; CF 403548, numar cadastral 403556, jud. Timis,
  • Construire pare fotovoltaic 5″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud Timis CF 403547, numar cadastral 403547; CF 403552, numar cadastral 403552; CF 403551, numar cadastral 403551; CF 403553, numar cadastral 403553, jud. Timis,
  • Construire pare fotovoltaic 6″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timis CF 403549, numar cadastral 403549; CF 403550, numar cadastral 403550, jud. Timis,
  • Construire pare fotovoltaic 7″, propus a fi amplasat Tn Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timis, CF 404749, numar cadastral 404749; CF 403431, numar cadastral 403431; CF 403401 numar caastra 403401; CF 403400, numar cadastral 403400; CF 403435, numar cadastral 403435, CF 403399, numar cadastral 403399, jud. Timis,
  • Construire pare fotovoltaic 8″, propus a fi amplasat Tn Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timis, CF 403750, numar cadastral 403750, jud. Timis.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timis din municipiul Timişoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timis din municipiul Timişoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

REPREZENTANT TITULAR

SC PHOEBUS ADVISER SRL