Jump to content

Anunțuri

Anunt Public EE Sun Pro PV PP2 SRL

ian. 10, 2024

Anunt public privind depunerea

solicitarii de emitere a acordului de mediu

<< EE SUN PRO PV PP 2 S.R.L., anunle publicul interesat asupra depunerii solicitirii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele:

– ,,Cotrstruire parc fotovoltaic 1″, propus a fi amplasat in Comuna Secag, Sat Checheq (extravilarr), lN, jud. Timi, CF 403433, numar cadastral 403433; CF 403397, numar cadastral 403397; CF 403398, numar

cadastraf 403398; CF 403436, numar cadastral 403436;CF 40342’7, numar cadastral 403427,jud. Timis”

– ,,Construire parc fotovottaic 2″, propus a fi arnplasat in Comuna Secaq, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timis, CF 403437, numar cadastral 403437; CF 403429, numar cadastml 403429; CF 403428, numar

cadastral 403428; CF 403402, numar cadastral 403402, jud. Timis”

– ,,Corstruire parc fotovoltaic 3″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timis, CF 403509, numar cadastral 403509; CF 403456, numar cadastral 403456; CF 403432, numar cadastral 403432; CF 403583, numar cadastral 403583; CF 403545, numar cadastral 403545; CF 403581, numar cadastral 403581;CF 403578, numar cadastral 403578; CF 403517, numar cadastml 403517; CF403430, numar cadastral 403430, jud. Timis”,

– ,,Construire parc fotovoltaic 4″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches  (extravilan), FN, jud. Timis, CF 403548, numar cadastral 403 548; CF 403548, numar cadastral 4035 56, jud. Timis”

– “Construire parc fotovoltaic 5″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timig, CF 403547, numar cadastral 403547; CF 403552, numar cadastral 403552; CF 403551, numar cadastral 403551; CF 403553, numar cadastral 403553,jud. Timis”

– ,,Construire parc fotovoltaic 6″, propus a fi amplasat in Comuna Secas, Sat Cheches (extravilan), FN, jud. Timis, CF 403549, numar cadastral 403549; CF 403550, numar cadastral 403550, jud. Timis,

– ,,Construire parc fotovoltaic 7″, propus a fi amplasat in Comuna SecaE, Sat Checheq (extravilan), FN, jud. Timis, CF 404749, numar cadastral 404749; CF 403431, numar cadastral 403431; CF 403401, numar cadasral 403401; CF 403400, numar cadastral 403400; CF 403435, numar cadastral 403435; CF 403399, numar cadastral 403399, jud. Timis,

– Rcotrstruire parc fotovoltaic 8″, propus a fi amplasat in Comuna Seca9, Sat Checheq (extravilan), FN, jud. Timis, CF 403750, numar cadastral 403750, jud. Timis.

Informaliile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Proteclia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis si la sediul titularului, Municipiul Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 2l8, ap. 5, in zilele de luni -joi intre orele 8.00 16.30, vineri inlre orele 8.00 – 14.00.

Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Timis.>>

Anunlurile publicate conform prevederilor art. l0 alin. (l) lit. (0, din Legea nr. 292/2018 se vor depune la A.P.M. Timis.